Palveluehdot ja verkkokaupan toimitusehdot

Zone – Palveluehdot
Lukuvuosi 2021-2022

Verkkokaupan toimitusehdot näet tästä.

Nämä palveluehdot ovat voimassa 25.10.2021 alkaen.

  1. Käyttäjäryhmät

Zone – Ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut ovat Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteiset. Liikuntapalveluiden käyttöoikeuden (liikuntapassin) saavat lunastaa näiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta. Lisäksi Arcadan, Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) pääkaupunkiseudulla vakituisesti opiskelevilla opiskelijoilla on oikeus lunastaa liikuntapalveluiden käyttöoikeus (liikuntapassi).

Liikuntatilat ovat ammattikorkeakoulujen kampusten yhteydessä ja niitä saa käyttää aukioloaikojen mukaisesti näiden palveluehtojen puitteissa, liikuntatiloissa tapahtuvan opetuksen ja liikuntatilojen ulosvuokrauksen ulkopuolella. Opiskelijat ja henkilökunta todistavat oikeuden palvelujen käyttöön seuraavasti:

Haaga-Helian, Laurean, Metropolian sekä Arcadan, Diakin ja Humakin opiskelijat:

– voimassa oleva opiskelijakortti (muovi- tai digitaalinen kortti) TAI

– voimassaoleva ammattikorkeakoulun myöntämä läsnäolotodistus + henkilöllisyystodistus TAI

– kuitti maksetusta opiskelijakunnan jäsenmaksusta + henkilöllisyystodistus.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian henkilökunta:

– henkilökuntakortti TAI

– viimeisin palkkakuitti ja henkilöllisyystodistus.

  1. Rekisteröityminen ja maksaminen

Kaikkiin palveluihin on varattava vuoro varausjärjestelmän kautta. Palveluihin pitää ilmoittautua paikan päällä ennen varauksen alkua (poislukien onlinetunnit). Ilmoittautuminen tehdään itsepalvelulaitteen kosketusnäytöltä.

Henkilökohtaiseen osallistumismaksuun on mahdollista käyttää liikunta- ja kulttuuriseteleitä tai -saldoa. Tarkista asia opiskelijakunnan palvelupisteeltä.

Zone – Ammattikorkeakeakoulujen liikuntapalvelut ei luovuta rekisteröitymisessä annettavia tietoja kolmannelle osapuolelle. Liikuntapalveluissa noudatetaan opiskelijakuntien tietosuojaselostetta.

  1. Liikuntapassi ja kuntosalipassi

Arcadan, Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelija saa liikuntapassin veloituksetta liittyessään oman opiskelijakuntansa jäseneksi. Liikunta- tai kuntosalipassin voi ostaa myös ilman opiskelijakunnan jäsenyyttä. Liikuntapasseja sekä muita palveluja voi ostaa verkkokaupasta tai opiskelijakuntien palvelupisteiltä. Liikuntapassikortista ei tule lisämaksua. Jos kortin hävittää, veloitetaan uudesta kortista 5 €.

Voimassa olevalla liikuntapassilla saa käyttää rajoituksetta Zonen ryhmäliikuntatunteja, palloiluvuoroja, liikuntapassiin sisältyviä liikuntasalivarauksia ja sulkapallokenttiä, kuntosaleja sekä Yogoben verkkojoogapalvelua. Voimassa olevalla kuntosalipassilla voi käyttää rajoituksetta kaikkia Zonen kuntosaleja. Liikunta- tai kuntosalipassi on voimassa, kun siihen on ladattu yksi seuraavista liikuntakausista:

– Kevätkausi (tammikuu-toukokuu)

– Syyskausi (syyskuu-joulukuu)

– Kaksi kautta (lukuvuosi)

Tarkemmat päivämäärät saattavat vaihdella vuosittain ja ne ovat nähtävissä Zonen verkkosivuilla.

Liikuntakausi ladataan erilliselle liikuntapassikortille. Liikuntapassi/kuntosalipassi, sen käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muille. Liikuntapassia/kuntosalipassia eikä liikuntakausia voi perua eikä niistä makseta palautuksia.

Ryhmäliikuntatunnille voi tehdä varauksen verkkosivuilla 14 päivää aikaisemmin. Jos tunnilla on tilaa, voi sille osallistua myös ilman varausta. Perutusta tunnista ei saa sähköposti-ilmoitusta ilman varausta. Ryhmäliikuntatunnille ei voi osallistua myöhässä. 

Ryhmäliikuntatunnin varauksen peruminen on tehtävä verkkosivuilla viimeistään 30min ennen tunnin alkua.

Liikuntasalien liikuntapassivuorojen varauksen voi tehdä verkkosivuilla kaksi viikkoa aikaisemmin. Käyttäjällä voi olla enintään kaksi varausta kerralla voimassa.

Liikuntasalien kertaluontoiset kenttävuokrat voi tehdä verkkosivuilla kaksi viikkoa aikaisemmin. Kenttävuokrat ovat sitovia – niitä ei voi perua eikä niistä makseta palautuksia.

Sulkapallokentän varauksen voi tehdä verkkosivuilla kaksi viikkoa aikaisemmin. Käyttäjällä voi olla enintään kaksi varausta kerralla voimassa. Kentän varaaja voi tuoda pelikaveriksi käyttäjäryhmiin kuulumattoman henkilön. Kentän varaaja on vastuussa käyttäjäryhmiin kuulumattomista samalla vuorolla pelaavista pelikavereista ja heidän mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Varatuille vuoroille ei saa tuoda ulkopuolista palveluntuottajaa (esim. maksullinen valmentaja). Epäselvissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä osoitteeseen info@zonesports.fi.

  1. Kurssit

Erikseen maksulliset liikuntakurssit varataan ja maksetaan opiskelijakuntien verkkokaupassa. Kurssi täytyy olla maksettuna ennen ensimmäistä kurssikertaa. Käyttämättä jäänyttä kurssikertaa ei voi korvata toisella kurssikerralla. Kurssille voi myös osallistua,  vaikka kaikille kerroille ei pääsisikään osallistumaan.

Kurssi-ilmoittautuminen on sitova. Maksetusta liikuntakurssista on mahdollista saada rahat takaisin ainoastaan lääkärintodistuksella.

Jos kurssin järjestäminen joudutaan keskeyttämään Zonesta riippumattomasta syystä, pyritään peruuntuneet kerrat ensisijaisesti järjestämään toisena ajankohtana. Mikäli tämä ei ole mahdollista, osallistujille maksetaan palautus järjestämättä jääneistä kerroista.

Jos kurssi peruuntuu kokonaan, palautetaan kurssimaksu täysimääräisenä.

  1. Kuntosalit

Kuntosaleja voi käyttää voimassa olevalla liikunta- tai kuntosalipassilla. Kuntosalille kirjaudutaan sisään kuntosalin ulkopuolella olevan kosketusnäytön kautta liikunta- tai kuntosalipassilla.

Kuntosalien käyttöä ei lähtökohtaisesti ole rajoitettu, mutta opetuksen ja ulosvuokrauksen aikana kuntosaleja ei mahdollisesti voi käyttää. Kuntosalien voimassa olevat aukioloajat liikuntapalvelujen käyttäjille löytyvät liikuntapalveluiden verkkosivuilta.

  1. Vakuutukset ja vastuut

Vastuut, Zone

– Zone – Ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut ei ota vastuuta liikuntatiloissa tapahtuneista henkilövahingoista ja aineellisista vahingoista, jotka koskevat kävijöitä tai heidän henkilökohtaista omaisuuttaan, ellei vahinko ole tapahtunut palveluntarjoajan tai kiinteistön ja laitteiden huollon laiminlyönnin johdosta.

– Liikuntapalvelut eivät vastaa liikuntatiloihin käyttäjien jättämistä tavaroista.

– Liikuntapalveluita sitovat kaikki ne velvollisuudet, jotka näissä palveluehdoissa mainitaan.

– Zone-liikuntapalvelut vapautuu sopimusvelvoitteestaan ja vahingonkorvausvelvoitteesta, jos sopimusehdon noudattamisen estää kohtuuton vaikeutuminen tai ylivoimainen este (force majeure). Tällaisia ovat esimerkiksi tulipalo, maanjäristys, tulva, räjähdys, luonnonkatastrofi, tai viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton este, joka ei ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Vastuut, asiakas

– Zone-liikuntapalveluja käyttäessään asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia palveluehtoja. Ehdot ovat saatavilla verkkosivuilta osoitteesta www.zonesports.fi. Palveluehtojen muutoksista tiedotetaan www-sivuilla.

– Liikuntapalvelut eivät sisällä vakuutusta. Asiakkaan tulee itse huolehtia tarvittavasta tapaturmavakuutuksesta.

– Osallistuessaan palveluihin asiakkaalla tulee olla voimassaoleva liikuntapassi tai maksu palvelusta suoritettuna. Zone-liikuntapassi on henkilökohtainen, eikä siihen sisältyvien palveluiden käyttöoikeutta saa luovuttaa toiselle henkilölle. Väärinkäytöstapauksissa liikuntapassi mitätöidään, asiakkaan tiedot otetaan ylös ja asiakkaalle asetetaan määräaikainen tai pysyvä palveluiden osto- ja käyttökielto. Kiellon päätyttyä asiakas saa palveluiden käyttöoikeuden takaisin maksamalla palveluista hinnaston mukaisesti.

– Asiakkaan tulee liikuntapalveluita käyttäessään rekisteröidä käyntinsä.

– Liikuntapalveluita käytettäessä tulee toimia huomaavaisesti muita liikkujia kohtaan,  noudattaa annettuja ohjeita, toimia turvallisuusnäkökulmat huomioiden sekä jättää sali aina tyhjäksi välineistä seuraavaa käyttäjää varten. Mikäli asiakas rikkoo liikuntatiloja koskevaa ohjeistusta tavalla, joka vaarantaa tai voi vaarantaa muiden käyttäjien terveyden tai turvallisuuden, tai mikäli asiakas toimii tavalla, joka vahingoittaa tai voi vahingoittaa harjoitteluvälineitä, Zone-liikuntapalveluilla on oikeus mitätöidä asiakkaan liikuntapassi ja asettaa asiakkaalle joko määräaikainen tai pysyvä palveluiden osto- ja käyttökielto, mikäli asiakas ei kehotuksen jälkeen ilman aiheetonta viivytystä ryhdy riittäviin toimenpiteisiin toimintansa korjaamiseksi.

– Mikäli asiakas rikkoo liikuntatilojen harjoitteluvälineitä, asiakas on velvollinen korvaamaan rikkomansa välineen rahallisesti. Liikuntapalvelut perivät rikotusta harjoitteluvälineestä korvauksen, joka käytetään korvaavan välineen hankintaan.

7. Käyttäjäryhmien ulkopuolinen vuokraus

Myös muilla tahoilla kuin näissä palveluehdoissa määritellyillä käyttäjäryhmillä on mahdollisuus vuokrata liikuntatiloja. Ammattikorkeakoulut määrittelevät itse, mitä liikuntatiloja ja missä laajuudessa liikuntapalveluilla on mahdollisuus vuokrata ulos.

Liikuntatiloja vuokraavia asiakkaita koskevat samat asiakkaan vastuut, jotka on määritelty näissä palveluehdoissa kohdassa 6. Liikuntapalvelujen käytön rekisteröinniksi riittää ilmoitus kampuksen vahtimestarille tai liikuntasalivalvojalle. Vuokraava asiakas sitoutuu noudattamaan näitä palveluehtoja maksaessaan tilavuokran tai ensimmäisen osan siitä. Vakiovuoroa vuokrattaessa laskun ensimmäinen osa tulee olla maksettuna ennen ensimmäistä vuoroa, muuten vuoro vapautetaan.

Jos vuoro tai vuorot eivät toteudu sovitulla tavalla, saa asiakas tästä vuokrahinnan mukaisen hyvityksen toteutumattomien vuorojen osalta.

 

Zone – Ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut pidättävät oikeuden näiden palveluehtojen muuttamiseen.