Palveluehdot ja verkkokaupan toimitusehdot

Zone – Palveluehdot
Lukuvuosi 2023-2024

Verkkokaupan toimitusehdot näet tästä.

Nämä palveluehdot ovat voimassa 31.7.2023 alkaen (muutoksina Enkoran ilmaisen OnTheMove-mobiilisovelluksen käyttöönotto sekä sanktiojärjestelmä peruuttamattomiin varauksiin).

1. Käyttäjäryhmät

Zone – Ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut ovat Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteiset. Liikuntapalveluiden käyttöoikeuden (liikuntapassin) saavat lunastaa näiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat ja henkilökunta. Lisäksi Arcadan, Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) pääkaupunkiseudulla vakituisesti opiskelevilla opiskelijoilla on oikeus lunastaa liikuntapalveluiden käyttöoikeus (liikuntapassi).

Liikuntatilat ovat ammattikorkeakoulujen kampusten yhteydessä ja niitä saa käyttää aukioloaikojen mukaisesti näiden palveluehtojen puitteissa, liikuntatiloissa tapahtuvan opetuksen ja liikuntatilojen ulosvuokrauksen ulkopuolella. Opiskelijat ja henkilökunta todistavat oikeuden palvelujen käyttöön seuraavasti:

Haaga-Helian, Laurean, Metropolian sekä Arcadan, Diakin ja Humakin opiskelijat:

– voimassa oleva opiskelijakortti (muovi- tai digitaalinen kortti) TAI

– voimassaoleva ammattikorkeakoulun myöntämä läsnäolotodistus + henkilöllisyystodistus TAI

– kuitti maksetusta opiskelijakunnan jäsenmaksusta + henkilöllisyystodistus.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian henkilökunta:

– henkilökuntakortti TAI

– viimeisin palkkakuitti ja henkilöllisyystodistus.

2. Rekisteröityminen, leimaamatta jätetyn varauksen sanktio ja maksaminen

Kaikkiin palveluihin on varattava vuoro Enkora-varausjärjestelmän kautta, joka edellyttää rekisteröitymistä asiakkaaksi. Palveluihin pitää ilmoittautua paikan päällä ennen varauksen alkua (poislukien onlinetunnit). Ilmoittautuminen tehdään leimaamalla asiakaskortti itsepalvelulaitteen kosketusnäytöltä tai Enkoran ilmaisella OnTheMove-mobiilisovelluksella omalta asiakastililtä. OnTheMove-mobiilisovellukseen on asetettu etäisyyden rajoitin, eli leimauksen pystyy toteuttamaan vain sen toimipisteen läheisyydessä, johon varaus on tehty. Jos leimausta ei suoriteta varatulle vuorolle, aiheuttaa tämä asiakkaalle huomautuksen varausjärjestelmässä. Kolmas saatu huomautus eli leimaamatta jätetty varaus aiheuttaa varausjärjestelmässä asiakastilille 7 päivän varauseston.

Opiskelijakunnat vastaavat liikuntapassien myynnistä. Henkilökohtaisiin maksuihin voi olla mahdollista käyttää liikunta- ja kulttuuriseteleitä tai -saldoa. Tarkista asia opiskelijakunnan palvelupisteeltä.

3. Liikuntapassi ja kuntosalipassi

Arcadan, Haaga-Helian ja Metropolian opiskelija saa liikuntapassin veloituksetta liittyessään oman opiskelijakuntansa jäseneksi. Laurean, Humakin ja Diakin opiskelijat voivat ostaa liikuntapassin opiskelijakunnan jäsenyyden lisäpalveluna. Liikunta- tai kuntosalipassin voi ostaa myös ilman opiskelijakunnan jäsenyyttä. Liikuntapasseja sekä muita palveluja voi ostaa käyttäjäryhmästä riippuen verkkokaupasta tai opiskelijakuntien palvelupisteiltä. Uusille käyttäjille aktivoidusta liikuntapassikortista (asiakaskortista) ei tule lisämaksua. Jos kortin hävittää, veloitetaan uudesta kortista 5 €. 

Voimassa olevalla liikuntapassilla saa käyttää rajoituksetta Zonen ryhmäliikuntatunteja, palloiluvuoroja, liikuntasali- ja sulkapallovarauksia, kuntosaleja sekä Yogoben videotreenipalvelua. Voimassa olevalla kuntosalipassilla voi käyttää rajoituksetta kaikkia Zonen kuntosaleja. Liikunta- tai kuntosalipassi on voimassa, kun siihen on ladattu yksi seuraavista liikuntakausista:

– Kevätkausi (tammikuu-toukokuu)

– Syyskausi (syyskuu-joulukuu)

– Kaksi kautta (lukuvuosi)

Tarkemmat päivämäärät saattavat vaihdella vuosittain ja ne ovat nähtävissä Zonen verkkosivuilla.

Liikuntapassiin sisältyviä palveluita voi käyttää joko erillisellä liikuntapassikortilla (asiakaskortilla), tai ilmaisella Enkoran OnTheMove-mobiilisovelluksella (ladattavissa Google Play -kaupasta sekä App Storesta). Asiakkaalla on mahdollisuus saada käyttöönsä aktivoitu liikuntapassikortti opiskelijakunnilta, tai käyttää Enkoran OntheMove-sovellusta ilman liikuntapassikorttia. Zonen varausjärjestelmää voi käyttää selaimen (www.zonesports.fi) tai Enkoran OnTheMove-sovelluksen kautta.

Liikuntapassi/kuntosalipassi siihen sisältyvine palveluineen, OnTheMove-sovellus, sekä varausjärjestelmän käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia eikä niitä saa luovuttaa muille. Liikuntapassia/kuntosalipassia eikä liikuntakausia voi perua, eikä niistä makseta palautuksia.

 

4. Ryhmäliikuntatunnit, liikuntasali- ja sulkapallovuorot

Ryhmäliikuntatunnille voi tehdä varauksen varausjärjestelmässä 14 päivää aikaisemmin. Käyttäjällä voi olla enintään 8 ryhmäliikuntatuntivarausta samanaikaisesti. Jos tunnilla on tilaa, voi sille osallistua myös ilman ennakkovarausta. Perutusta tunnista ei saa sähköposti-ilmoitusta ilman varausta. Ryhmäliikuntatunnille ei voi osallistua myöhässä. Ryhmäliikuntatunnin varauksen peruminen on tehtävä varausjärjestelmässä viimeistään 2 tuntia ennen tunnin alkua. Leimaamatta jätetty varaus aiheuttaa sanktion (ks. kohta 2.).

Liikuntasali- ja sulkapallovuorojen varaukset voi tehdä varausjärjestelmässä 14 päivää aikaisemmin. Käyttäjällä voi olla enintään 2 liikuntasali- tai sulkapallovuorovarausta samanaikaisesti. Vuorojen varaukset tulee peruuttaa viimeistään 2 tuntia ennen vuoron alkua. Leimaamatta jätetty varaus aiheuttaa sanktion (ks. kohta 2.).

Sulkapallokentän varaaja voi tuoda pelikaveriksi yhden käyttäjäryhmiin kuulumattoman henkilön. Kentän varaaja on vastuussa käyttäjäryhmiin kuulumattomista samalla vuorolla pelaavista pelikavereista ja heidän mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Varatuille vuoroille ei saa tuoda ulkopuolista palveluntuottajaa (esim. maksullinen valmentaja). Epäselvissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä osoitteeseen info@zonesports.fi.

5. Kurssit ja lajikokeilut

Erillismaksulliset liikuntakurssit ja -lajikokeilut varataan ja maksetaan opiskelijakuntien verkkokauppa Kide.appissa. Kurssi täytyy olla maksettuna ennen ensimmäistä kurssikertaa. Käyttämättä jäänyttä kurssikertaa ei voi korvata toisella kurssikerralla. Kurssille voi myös osallistua, vaikka kaikille kerroille ei pääsisikään osallistumaan.

Kurssi-ilmoittautuminen on sitova. Maksetusta liikuntakurssista on mahdollista saada rahat takaisin ainoastaan lääkärintodistuksella. Jos kurssin järjestäminen joudutaan keskeyttämään Zonesta riippumattomasta syystä, pyritään peruuntuneet kerrat ensisijaisesti järjestämään toisena ajankohtana. Mikäli tämä ei ole mahdollista, osallistujille maksetaan palautus järjestämättä jääneistä kerroista.
Kurssi voi peruuntua esimerkiksi liian alhaisen osallistujamäärän vuoksi. Jos kurssi peruuntuu kokonaan, palautetaan kurssimaksu osallistujille täysimääräisenä.

6. Kuntosalit

Kuntosaleja voi käyttää voimassa olevalla liikunta- tai kuntosalipassilla. Kuntosalille, kuten muihinkin palveluihin, tulee leimata sisään kuntosalin ulkopuolella olevan kosketusnäytön kautta asiakaskortilla tai Enkoran OnTheMove-mobiilisovelluksen kautta omalla asiakastilillä. Käyttäjällä voi olla enintään 8 kuntosalivarausta samanaikaisesti. Vuorojen varaukset tulee peruuttaa viimeistään 2 tuntia ennen vuoron alkua. Leimaamatta jätetty varaus aiheuttaa sanktion (ks. kohta 2.).
Kuntosalien käyttöä ei lähtökohtaisesti ole rajoitettu, mutta opetuksen ja ulosvuokrauksen aikana kuntosaleja ei mahdollisesti voi käyttää. Kuntosalien saatavilla olevat vuorot liikuntapalvelujen käyttäjille löytyvät varausjärjestelmästä.

7. Vakuutukset ja vastuut

Vastuut, Zone

– Zone – Ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut ei ota vastuuta liikuntatiloissa tapahtuneista henkilövahingoista ja aineellisista vahingoista, jotka koskevat kävijöitä tai heidän henkilökohtaista omaisuuttaan, ellei vahinko ole tapahtunut palveluntarjoajan tai kiinteistön ja laitteiden huollon laiminlyönnin johdosta.

– Liikuntapalvelut eivät vastaa liikuntatiloihin käyttäjien jättämistä tavaroista.

– Liikuntapalveluita sitovat kaikki ne velvollisuudet, jotka näissä palveluehdoissa mainitaan.

– Zone-liikuntapalvelut vapautuu sopimusvelvoitteestaan ja vahingonkorvausvelvoitteesta, jos sopimusehdon noudattamisen estää kohtuuton vaikeutuminen tai ylivoimainen este (force majeure). Tällaisia ovat esimerkiksi tulipalo, maanjäristys, tulva, räjähdys, luonnonkatastrofi, tai viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton este, joka ei ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

Vastuut, asiakas

– Zone-liikuntapalveluja käyttäessään asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia palveluehtoja. Ehdot ovat saatavilla verkkosivuilta osoitteesta www.zonesports.fi. Palveluehtojen muutoksista tiedotetaan www-sivuilla.

– Liikuntapalvelut eivät sisällä vakuutusta. Asiakkaan tulee itse huolehtia tarvittavasta tapaturmavakuutuksesta.

– Osallistuessaan palveluihin asiakkaalla tulee olla voimassaoleva liikuntapassi tai maksu palvelusta suoritettuna. Zone-liikuntapassi on henkilökohtainen, eikä siihen sisältyvien palveluiden käyttöoikeutta saa luovuttaa toiselle henkilölle. Väärinkäytöstapauksissa liikuntapassi mitätöidään, asiakkaan tiedot otetaan ylös ja asiakkaalle asetetaan määräaikainen tai pysyvä palveluiden osto- ja käyttökielto. Kiellon päätyttyä asiakas saa palveluiden käyttöoikeuden takaisin maksamalla palveluista hinnaston mukaisesti.

– Asiakkaan tulee liikuntapalveluita käyttäessään rekisteröidä käyntinsä leimaamalla asiakaskortti liikuntatiloista löytyvään leimauslaitteeseen, tai Enkoran OnTheMove-mobiilisovelluksen kautta omalle asiakastilille kirjautuneena.

– Liikuntapalveluita käytettäessä tulee toimia huomaavaisesti muita liikkujia kohtaan,  noudattaa annettuja ohjeita, toimia turvallisuusnäkökulmat huomioiden sekä jättää sali aina tyhjäksi välineistä seuraavaa käyttäjää varten. Mikäli asiakas rikkoo liikuntatiloja koskevaa ohjeistusta tavalla, joka vaarantaa tai voi vaarantaa muiden käyttäjien terveyden tai turvallisuuden, tai mikäli asiakas toimii tavalla, joka vahingoittaa tai voi vahingoittaa harjoitteluvälineitä, Zone-liikuntapalveluilla on oikeus mitätöidä asiakkaan liikuntapassi ja asettaa asiakkaalle joko määräaikainen tai pysyvä palveluiden osto- ja käyttökielto, mikäli asiakas ei kehotuksen jälkeen ilman aiheetonta viivytystä ryhdy riittäviin toimenpiteisiin toimintansa korjaamiseksi.

– Mikäli asiakas rikkoo liikuntatilojen harjoitteluvälineitä, asiakas on velvollinen korvaamaan rikkomansa välineen rahallisesti. Liikuntapalvelut perivät rikotusta harjoitteluvälineestä korvauksen, joka käytetään korvaavan välineen hankintaan.

8. Käyttäjäryhmien ulkopuolinen vuokraus

Myös muilla tahoilla kuin näissä palveluehdoissa määritellyillä käyttäjäryhmillä on mahdollisuus vuokrata liikuntatiloja. Ammattikorkeakoulut määrittelevät itse, mitä liikuntatiloja ja missä laajuudessa liikuntapalveluilla on mahdollisuus vuokrata ulos.

Liikuntatiloja vuokraavia asiakkaita koskevat samat asiakkaan vastuut, jotka on määritelty näissä palveluehdoissa kohdassa 7. Liikuntapalvelujen käytön rekisteröinniksi riittää ilmoitus kampuksen vahtimestarille tai liikuntasalivalvojalle. Vuokraava asiakas sitoutuu noudattamaan näitä palveluehtoja maksaessaan tilavuokran tai ensimmäisen osan siitä. Vakiovuoroa vuokrattaessa laskun ensimmäinen osa tulee olla maksettuna ennen ensimmäistä vuoroa, muuten vuoro vapautetaan.

Jos vuoro tai vuorot eivät toteudu sovitulla tavalla, saa asiakas tästä vuokrahinnan mukaisen hyvityksen toteutumattomien vuorojen osalta.

 

Zone – Ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut pidättävät oikeuden näiden palveluehtojen muuttamiseen.