Palveluehdot ja verkkokaupan toimitusehdot

Zone – Palveluehdot
Kevät 2018

Verkkokaupan toimitusehdot näet tästä.

Nämä palveluehdot ovat voimassa 1.1.2018 alkaen.

1. Käyttäjäryhmät

Zone – Ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut ovat Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteiset. Liikuntapalveluja saavat käyttää näiden ammattikorkeakoulujen opiskelijat sekä henkilökunta. Lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) pääkaupunkiseudulla vakituisesti opiskelevilla opiskelijoilla on liikuntapalveluiden käyttöoikeus. Liikuntatilat ovat ammattikorkeakoulujen kampusten yhteydessä ja niitä saa käyttää aukioloaikojen mukaisesti näiden palveluehtojen puitteissa, liikuntatiloissa tapahtuvan opetuksen ja liikuntatilojen ulosvuokrauksen ulkopuolella. Opiskelijat ja henkilökunta todistavat oikeuden palvelujen käyttöön seuraavasti:

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian sekä Diakin ja Humakin opiskelijat:
– opiskelijakortti, jossa voimassaoleva lukuvuositarra (digitaalinen Frank App -kortti käy) TAI
– voimassaoleva ammattikorkeakoulun myöntämä läsnäolotodistus + henkilöllisyystodistus TAI
– kuitti maksetusta opiskelijakunnan jäsenmaksusta + henkilöllisyystodistus.

Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian henkilökunta:
– henkilökuntakortti TAI
– viimeisin palkkakuitti ja henkilöllisyystodistus.

2. Rekisteröityminen ja maksaminen

Kaikkiin palveluihin pitää rekisteröityä. Palvelut ovat maksullisia, ne voi maksaa opiskelijakuntien palvelupisteillä tai verkkokaupassa www.zonesports.fi. Henkilökohtaiseen osallistumismaksuun voi käyttää Smartum-seteleitä Metkan palvelupisteellä. Verkossa ostettu liikunta- tai kuntosalipassi haetaan ja aktivoidaan opiskelijakunnan palvelupisteeltä.

Zone – Ammattikorkeakeakoulujen liikuntapalvelut ei luovuta rekisteröitymisessä annettavia tietoja kolmannelle osapuolelle. Tietoja voidaan käyttää pienimuotoisesti liikuntapalvelujen omaan markkinointiin.

3. Liikuntapassi ja kuntosalipassi

Voimassa olevalla liikuntapassilla saa käyttää rajoituksetta ryhmäliikuntatunteja, palloiluvuoroja ja sulkapallokenttiä sekä kaikkia kuntosaleja. Voimassa olevalla kuntosalipassilla voi käyttää rajoituksetta kaikkia kuntosaleja. Liikunta- tai kuntosalipassi on voimassa, kun siihen on ladattu yksi seuraavista liikuntakausista:
– Kevätkausi.
– Syyskausi.
– Kaksi kautta.
Liikuntakausi ladataan erilliselle liikuntapassikortille. Liikuntapassi/kuntosalipassi, sen käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, niitä ei saa luovuttaa muille. Liikuntapassia/kuntosalipassia ja liikuntakausia ei voi perua eikä niistä makseta palautuksia.

Ryhmäliikuntatunnille voi tehdä varauksen verkkosivuilla 14 päivää aikaisemmin. Jos tunnilla on tilaa, voi sille osallistua myös ilman varausta. Perutusta tunnista ei saa sähköposti-ilmoitusta tai tekstiviestiä ilman varausta. Ryhmäliikuntatunnille ei voi osallistua myöhässä. Ryhmäliikuntatunneille kirjaudutaan liikuntatiloissa olevan kosketusnäytön kautta liikuntapassilla.

Ryhmäliikuntatunnin varauksen peruminen on tehtävä verkkosivuilla viimeistään 1h ennen tunnin alkua. Yhdestä käyttämättömästä varauksesta saa muistutuksen, sitä seuraavista liikuntapassin käyttö lukittuu yhdeksi viikoksi.

Liikuntasalien liikuntapassivuoron voi tehdä verkkosivuilla viikkoa aikaisemmin. Liikuntapassivuoroille kirjaudutaan sisään liikuntatiloissa olevan kosketusnäytön kautta liikuntapassilla.

Sulkapallokentän voi varata yhdeksi tunniksi verkkosivuilla viikkoa aikaisemmin. Yhden vuoron voi varata kerran päivässä. Perumista ja käyttämättömiä vuoroja koskevat samat ehdot kuin ryhmäliikunnassa. Kaikilla vuorolle osallistuvilla pelaajilla on oltava voimassa oleva liikuntapassi. Sulkapalloon kirjaudutaan sisään liikuntatiloissa olevan kosketusnäytön kautta liikuntapassilla.

Liikuntapassilla saa muista palveluista alennuksen, joka on voimassa olevan hinnaston mukainen.

4. Kurssit

Erikseen maksulliset liikuntakurssit varataan ja maksetaan verkkosivuilla. Kurssi täytyy olla maksettuna ennen ensimmäistä kurssikertaa. Käyttämättä jäänyttä kurssikertaa ei voi korvata toisella kurssikerralla.

Kurssi-ilmoittautuminen on sitova. Maksetusta liikuntakurssista on mahdollista saada rahat takaisin ainoastaan lääkärintodistuksella. Jos kurssi peruuntuu, palautetaan kurssimaksu ilman turhaa viivästystä.

5. Kuntosalit

Kuntosaleja voi käyttää voimassa olevalla liikunta- tai kuntosalipassilla. Kuntosalille kirjaudutaan sisään kuntosalin ulkopuolella olevan kosketusnäytön kautta liikunta- tai kuntosalipassilla. Kuntosalien käyttöä ei lähtökohtaisesti ole rajoitettu, mutta opetuksen ja ulosvuokrauksen aikana kuntosaleja ei voi käyttää. Kuntosalien voimassa olevat aukioloajat löytyvät liikuntapalvelujen verkkosivuilta.

6. Vakuutukset ja vastuut

Vastuut Zone

– Zone – Ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut ei ota vastuuta liikuntatiloissa tapahtuneista henkilövahingoista ja aineellisista vahingoista, jotka koskevat kävijöitä tai heidän henkilökohtaista omaisuuttaan, ellei vahinko ole tapahtunut palveluntarjoajan tai kiinteistön ja laitteiden huollon laiminlyönnin johdosta.
– Liikuntapalvelut eivät vastaa liikuntatiloihin käyttäjien jättämistä tavaroista.
– Liikuntapalveluita sitovat kaikki ne velvollisuudet, jotka näissä palveluehdoissa mainitaan.

Vastuut asiakas
– Zone-liikuntapalveluja käyttäessään asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia palveluehtoja. Ehdot ovat saatavilla verkkosivuilta osoitteesta www.zonesports.fi. Palveluehtojen muutoksista tiedotetaan www-sivuilla.
– Liikuntapalvelut eivät sisällä vakuutusta. Asiakkaan tulee itse huolehtia tarvittavasta tapaturmavakuutuksesta.
– Osallistuessaan palveluihin asiakkaalla tulee olla voimassaoleva kausikortti tai maksu palvelusta suoritettuna. Zone-liikuntapassi on henkilökohtainen, eikä siihen sisältyvien palveluiden käyttöoikeutta saa luovuttaa toiselle henkilölle. Väärinkäytöstapauksissa kausikortti mitätöidään, asiakkaan tiedot otetaan ylös ja asiakkaalle asetetaan määräaikainen tai pysyvä palveluiden osto- ja käyttökielto. Kiellon päätyttyä asiakas saa palveluiden käyttöoikeuden takaisin maksamalla palveluista hinnaston mukaisesti.
– Asiakkaan tulee liikuntapalveluita käyttäessään rekisteröidä käyntinsä.
– Liikuntapalveluita käyttäessä tulee toimia huomaavaisesti muita liikkujia kohtaan ja noudattaa annettuja ohjeita sekä toimia turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Mikäli asiakas rikkoo liikuntatiloja koskevaa ohjeistusta tavalla, joka vaarantaa tai voi vaarantaa muiden käyttäjien terveyden tai turvallisuuden, tai mikäli asiakas toimii tavalla, joka vahingoittaa tai voi vahingoittaa harjoitteluvälineitä, Zone-liikuntapalveluilla on oikeus mitätöidä asiakkaan liikuntakausi ja asettaa asiakkaalle joko määräaikainen tai pysyvä palveluiden osto- ja käyttökielto, mikäli asiakas ei kehotuksen jälkeen ilman aiheetonta viivytystä ryhdy riittäviin toimenpiteisiin toimintansa korjaamiseksi.
– Mikäli asiakas rikkoo liikuntatilojen harjoitteluvälineitä, asiakas on velvollinen korvaamaan rikkomansa välineen rahallisesti. Liikuntapalvelut perivät rikotusta harjoitteluvälineestä korvauksen, joka käytetään korvaavan välineen hankintaan.

Zone – Ammattikorkeakoulujen liikuntapalvelut pidättävät oikeuden näiden palveluehtojen muuttamiseen.